Contact

Pour la Solidarité hecht veel belang aan uw privacy. Overeenkomstig de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (GDPR) zullen de persoonsgegevens die bij het verzenden van dit formulier met ons worden gedeeld, uitsluitend gebruikt en verwerkt worden met respect voor onze wettelijke verplichtingen en plichten. Uw persoonsgegevens zullen niet overgemaakt worden aan een derde. Als u hierover graag meer wil weten, verwijzen we u naar ons beleid voor gegevensbescherming.