Kluczowe pojęcia dotyczące równości płci i molestowania seksualnego 

O tym module

Moduł stanowi podstawę dla całego szkolenia, ponieważ wyjaśnia kluczowe pojęcia
z zakresu równości płci i molestowania seksualnego za pomocą definicji i przykładów.

Moduł szkoleniowy został zaprojektowany w taki sposób, aby aktywnie zaangażować uczestników w proces uczenia się. Przewidywany czas ukończenia tego programu to około 75 minut.

Sekcje w tym module

ZWRÓĆ UWAGĘ, ŻE NA POCZĄTKU MUSISZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ, ABY ROZPOCZĄĆ KURS I PODAĆ IMIĘ ORAZ NAZWISKO, ABY OTRZYMAĆ CERTYFIKAT UKOŃCZENIA