Relevantni mednarodni in EU predpisi

O tem modulu

V tem modulu se boste poglobili v nekatere pomembne norme in standarde, zakone in predpise, sprejete na mednarodni in nacionalni ravni, ter napredek, ki je bil dosežen v zvezi s prenehanjem nadlegovanja in nasilja nad ženskami.

Učni modul je zasnovan tako, da vas aktivno vključi v učni proces. Za dokončanje modula boste predvidoma potrebovali 40 minut.