Molestowanie seksualne w pracy

Kurs e-learningowy SET THE TONE ma na celu podniesienie kompetencji pracodawców i pracowników w zakresie zapobiegania i zgłaszania przypadków molestowania seksualnego w miejscu pracy.