Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

« 1° geweld op het werk: elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is, psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk;

2° pesterijen op het werk: elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de onderneming of instelling, dat zich inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren, en eenzijdige geschriften en dat tot doel of gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd;

3° ongewenst seksueel gedrag op het werk: elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan degene die zich er schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen of het werk.»

Geweld en pesterijen op de werkplek ontnemen mensen hun waardigheid en vormen een bedreiging voor de gelijke kansen en voor een veilige, gezonde en productieve werkomgeving. Werknemers die het slachtoffer zijn van geweld en pesterijen, voelen zich onveilig op het werk, zijn vaker afwezig op het werk of kunnen zelfs helemaal niet werken, met gevolgen voor de productiviteit en kosten voor de bedrijven en de overheid.

Er zijn cursussen beschikbaar over de manier waarop kan worden omgegaan met pesterijen op het werk (b.v. cursussen die worden aangeboden door Mensura). Binnenkort zal ook een e-learning-cursus beschikbaar zijn!

Een video voor uw beter begrip.

E-learning over seksuele en seksistische pesterijen op het werk

Beschikbaar in Engels / Español / Frans / Italiaans / Pools / Sloveens
De e-learning over seksuele en seksistische pesterijen op het werk werd ontwikkeld in het kader van het SET THE TONE-project. Dit beoogt de verbetering van de vaardigheden van de werkgevers en werknemers op het vlak van het voorkomen en melden van ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Om meer te weten

Vanessa De Greef, “Axe 1: Droit et féminisme – Le harcèlement sexuel au travail en droit belge”, februari 2020.

Sexisme ordinaire en milieu tempéré”, een “podcast voor jezelf” van Charlotte Bienaimé, online gezet op 4 oktober 2017.

Pesten op het werk”, publicatie van het ACLVB.